mag. psych. Ivana Sopić Lumezi

Ivana

Ivana Sopić Lumezi živi i radi u Križevcima gdje je završila opću gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Stažirala je u koprivničkoj općoj bolnici na Odjelu psihijatrije pod mentorstvom prof. Čapalije. Tamo je stekla iskustvo u kliničkoj psihologiji kroz rad sa psihijatrijskim, neurologijskim te pedijatrijskim pacijentima. Od 2019. je zaposlena kao stručni suradnik u školi za djecu s teškoćama u razvoju.

U studenom 2020. otvara Psihološko savjetovalište Menta u Križevcima. U edukaciji je za kognitivno bihevioralnog terapeuta pa KBT pristup primjenjuje u radu s klijentima. Uživa u pisanju i kuhanju. Udana je i majka jednog dječaku i djevojčici.

dr. med. spec. psihijatar Mirjana Grubić Marković

Mirjana Grubić Marković diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2004. godine nakon čega specijalizira psihijatriju na Klinici Vrapče u Zagrebu.

Završila je užu specijalizaciju iz alkoholizma i drugih bolesti ovisnosti 2017. Završila je drugi stupanj Kognitivno bihevioralne terapije (HUBIKOT ), tečaj Stabilizacije za prevenciju i liječenje ovisnosti o alkoholu, te poslijediplomski tečaj „Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radno iskustvo stječe kroz rad na odjelu hitne medicine od 2006. te do danas na Psihijatrijskom odjelu u OB Koprivnica. Vanjski je stručni suradnik u Centru za prevenciju ovisnosti ZZJZ Koprivničko-križevačke
Županije te vanjski stručni suradnik u Medicini rada Doma zdravlja Koprivničko -križevačke Županije.

Pridružuje se timu Menta u proljeće 2022.

Mirjana

mag. psych. Lara Majnarić

Lara

Lara Majnarić magistrirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2020.godine, a tijekom studija je sudjelovala u radu Udruge liječenih ovisnika “Vida”.

U listopadu 2021. godine završila je pripravnički staž u Dječjem vrtiću „Jabuka“ gdje je provodila utvrđivanje psihofizičkog statusa djece, individualni i grupni rad s djecom te psihološko savjetovanje za roditelje. Od osobnog i profesionalnog značaja ističe jednogodišnje iskustvo u Općoj bolnici Koprivnica na Odjelu psihijatrije, gdje je uz psihodijagnostički ambulantni rad s psihijatrijskim, neurološkim i pedijatrijskim pacijentima provodila individualna savjetovanja te grupne tretmane za posttraumatski stresni poremećaj i poremećaje raspoloženja u Dnevnoj bolnici.

Trenutno je zaposlena u HZZ-u u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje, gdje provodi savjetovanje korisnika u profesionalnom usmjeravanju, priprema nezaposlene osobe za uključivanje u svijet rada te vrši selekciju kandidata u cilju pružanja stručne pomoći poslodavcima u odabiru ljudskih potencijala. Od srpnja 2022. godine zaposlena je u našem Savjetovalištu kao vanjska suradnica. Polaznica je drugog stupnja kognitivno bihevioralne terapije i druge godine edukacije za ekspresivnog art terapeuta. Inače, velika je ljubiteljica dobrog vina, hrane, umjetnosti i glazbe!