mag. psych. Ivana Sopić Lumezi

Ivana

Ivana Sopić Lumezi živi i radi u Križevcima gdje je završila opću gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Stažirala je u koprivničkoj općoj bolnici na Odjelu psihijatrije pod mentorstvom prof. Čapalije. Tamo je stekla iskustvo u kliničkoj psihologiji kroz rad sa psihijatrijskim, neurologijskim te pedijatrijskim pacijentima. Od 2019. je zaposlena kao stručni suradnik u školi za djecu s teškoćama u razvoju.

U studenom 2020. otvara Psihološko savjetovalište Menta u Križevcima. U edukaciji je za kognitivno bihevioralnog terapeuta pa KBT pristup primjenjuje u radu s klijentima. Uživa u pisanju i kuhanju. Udana je i majka jednog dječaka.

 

dr. med. spec. psihijatar Mirjana Grubić Marković

Mirjana Grubić Marković diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2004. godine nakon čega specijalizira psihijatriju na Klinici Vrapče u Zagrebu.

Završila je užu specijalizaciju iz alkoholizma i drugih bolesti ovisnosti 2017. Završila je drugi stupanj Kognitivno bihevioralne terapije (HUBIKOT ), tečaj Stabilizacije za prevenciju i liječenje ovisnosti o alkoholu, te poslijediplomski tečaj „Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radno iskustvo stječe kroz rad na odjelu hitne medicine od 2006. te do danas na Psihijatrijskom odjelu u OB Koprivnica. Vanjski je stručni suradnik u Centru za prevenciju ovisnosti ZZJZ Koprivničko-križevačke
Županije te vanjski stručni suradnik u Medicini rada Doma zdravlja Koprivničko -križevačke Županije.

Pridružuje se timu Menta u proljeće 2022.

Mirjana

mag. psych. Lara Majnarić

Lana

Lara Majnarić magistrirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
2020.godine, a tijekom studija je sudjelovala u radu Udruge liječenih ovisnika “Vida”.

Nakon studija je radila kao stručni suradnik u Dječjem vrtiću “Jabuka”, gdje je pod
mentorstvom prof. Basta provodila utvrđivanje psihofizičkog statusa djece, individualni i grupni rad s djecom te psihološko savjetovanje za roditelje. Trenutno je zaposlena u Općoj bolnici Koprivnica na Odjelu psihijatrije, gdje uz psihodijagnostički ambulantni rad sudjeluje u vođenju individualnih savjetovanja te grupnih tretmana u Dnevnoj bolnici.

Od nedavno je na edukaciji za praktičara ekspresivne art terapije i iznimno se veseli
primjeni usvojenih tehnika u radu s klijentima-i ne, ne morate znati crtati! U
ekspresivnoj art terapiji bilo koji medij može poslužiti klijentu da dođe značajnog
osobnog iskustva kroz dodir s nesvjesnim sadržajima, a proces istraživanja završava
povratkom na svjesni nivo s uvidom koji klijentu pomaže da napravi konkretne korake u svakodnevnom životu. Inače, velika je ljubiteljica dobrog vina, hrane, umjetnosti i glazbe!