Psihološko savjetovalište Menta

Za odrasle i mlade osobe

Menta je psihološko savjetovalište za odrasle i mlade osobe.

U savjetovalištu radi psihologinja Ivana Sopić Lumezi, edukantica kognitivno bihevioralne terapije.
Termin možete zatražiti pozivom na broj 099/802-7763 ili upitom na mail: [email protected]
 
U savjetovalištu možete dobiti pomoć u vidu psihološkog savjetovanja ili kontinuirane psihološke podrške ako imate neku od sljedećih smetnji ili poremećaja:
  • napadi panike ili panični poremećaj
  • depresija
  • socijalna fobija i druge specifične fobije
  • opsesivno-kompulzivni poremećaj
  • generalizirani anksiozni poremećaj
  • anksiozne smetnje
  • nisko samopoštovanje
  • hipohondrija
  • suočavanje s raznim životnim promjenama i problemima
  • suočavanje s teškim fizičkim i psihičkim bolestima

Također, u savjetovalištu možete zatražiti procjenu svog psihičkog stanja te pisano mišljenje psihologa.

Individualna savjetovanja traju po 60 minuta dok se procjene rade duže, od 1 do 3 sata što se može rasporediti na više dana.

Saznajte više o meni

Cjenik psiholoških usluga

Opis usluge Vrijeme Cijena
individualno psihološko savjetovanje 60 minuta 200 kn
grupno* psihološko savjetovanje 90 minuta 150 kn
psihološka procjena i pisano mišljenje psihologa 60 minuta 200 kn
dodatno vrijeme 30 minuta 100 kn
*grupe se formiraju po potrebi, a najave o grupnim tretmanima bit će objavljene na društvenim mrežama