Psihološko savjetovalište Menta

Za odrasle i mlade osobe

Menta je psihološko savjetovalište za odrasle i mlade osobe.

U savjetovalištu radi psihologinja Ivana Sopić Lumezi, edukantica kognitivno bihevioralne terapije.
Termin možete zatražiti pozivom na broj 099/802-7763 ili upitom na mail: [email protected]
 
U savjetovalištu možete dobiti pomoć u vidu psihološkog savjetovanja ili kontinuirane psihološke podrške ako imate neku od sljedećih smetnji ili poremećaja:
  • napadi panike ili panični poremećaj
  • depresija
  • socijalna fobija i druge specifične fobije
  • opsesivno-kompulzivni poremećaj
  • generalizirani anksiozni poremećaj
  • anksiozne smetnje
  • nisko samopoštovanje
  • hipohondrija
  • suočavanje s raznim životnim promjenama i problemima
  • suočavanje s teškim fizičkim i psihičkim bolestima

Također, u savjetovalištu možete zatražiti procjenu svog psihičkog stanja te pisano mišljenje psihologa.

Individualna savjetovanja traju po 50 minuta dok se procjene rade duže, od 1 do 3 sata što se može rasporediti na više dana.

Od ožujka 2022. u savjetovalištu Menta su dostupne i usluge psihijatra.

Saznajte više o meni

Cjenik psiholoških usluga

Opis usluge Cijena
Psihološko savjetovanje – Prvi susret 250 kn
Individualno psihološko savjetovanje – 50 minuta 200 kn
Savjetovanje parova – 80 minuta 250 kn
Psihološka procjena s pisanim mišljenjem 400 kn
Prvi pregled psihijatra 350 kn
Kontrolni pregled psihijatra 250 kn
Dodatno vrijeme 100 kn